2024-07-05

Etableringen av Latours senaste affärsområde – Innovalift

I delårsrapporten för Q1 2024 annonserades introduktionen av Latours nya affärsområde Innovalift. Detta betyder att Latour Industries återigen utfört sin huvudsakliga uppgift att etablera ett nytt affärsområde inom Latour. Innovalifts resa, som startade redan 2016 hos Latour Industries, varade cirka 8 år. Men exakt hur såg den ut och vad gör Latours affärsområde Innovalift?

Innovalifts resa

Resan startade med förvärv av olika plattformshissbolag. Först ut var förvärvet av Aritco Group 2016, då bestående av Aritco Lift och Gartec. Därefter förvärvades Vimec 2017, TKS Heis 2019 och till sist Motala Hissar 2021. Förvärven gjorda under 2017-2021 formade tillsammans med Aritco Lift och Gartec en internationell grupp av ledande plattformshissbolag.

Tidslinje över Innovalifts resa

Tidslinje över Innovalifts resa

Utöver plattformshissbolag förvärvades också installations- och serviceföretagen Invalifts och Ability Lifts genom Aritco Group 2019. Parallellt med dessa förvärv gick Latour Industries in på marknaden för hisskomponenter och modernisering genom förvärvet av Vega i början av 2021. Därefter adderades Esse-Ti (2022) och BS Tableau (2024) till familjen av komponent- och moderniseringsföretag.

I början av 2024 samlades alla bolagen i en ny division inom Latour Industries under namnet Innovalift. Med en nettoomsättning på 2,6 miljarder (pro forma, 2023) och ca 850 anställda tog Innovalift 2024 steget ut ur Latour Industries för att bli ett eget affärsområde inom Latour.

Innovalifts idé och marknad

Idén är att förflytta människor – oavsett om de är privatpersoner som strävar efter ökad rörlighet eller komfort i sina hem, fastighetsägare som vill erbjuda ökad tillgänglighet i offentliga utrymmen eller hissföretag som söker den senaste tekniken i sina installationer.

Plattformshissen HomeLift Compact från Innovalifts affärsområde Aritco Group.

Plattformshissen HomeLift Compact från Innovalifts affärsområde Aritco Group.

Verksamheten med plattformshissar omfattar både vertikala hissar och trapphissar och riktar sig till såväl hemmamarknaden som den offentliga marknaden. Viktiga tillväxtfaktorer på dessa marknader är bland annat krav om tillgänglighet samt urbanisering och demografiska förändringar. Verksamheten med hisskomponenter omfattar tillverkning och försäljning av olika komponenter som styrsystem, gateways, alarmsystem och användargränssnitt, främst för moderniseringsprojekt. Tillväxtfaktorer på denna marknad är en åldrande installerad bas av hissar, nya regleringar samt kostnads- och hållbarhetsfördelar med modernisering jämfört med nyinstallation.

För ytterligare information, vänligen kontakta oss.

Latour Industries är en del av investmentbolaget Latour och utgör ett affärsområde inom den helägda industrirörelsen. Som en del av Latour genomsyras vi av samma kärnvärden: Långsiktighet, Affärsmässighet, Förtroende & Ansvar och Utveckling. Latour Industries fungerar som Latours växthus där målet är att ett aktivt och omsorgsfullt ägande ska leda till en stabil och självständig utveckling hos innehaven som på sikt ska kunna bli egna affärsområden inom Latour.