The Latour Greenhouse

Nurturing Growth

Aktivt och omsorgsfullt ägande som bidrar till en stabil och självständig utveckling av respektive bolag.

Handikappanpassat hjälpmedel för att ta sig upp från sängen och dylikt.

Välkommen till Latour Industries

Ett dotterbolag till Latour

Latour Industries AB ägs av Investment AB Latour och utgör ett av sex rörelsedrivande helägda affärsområden. Latour Industries är ett investmentbolag verksamt inom verkstadsteknik och tillgänglighet & mobilitet. Vår styrka är att utveckla och förädla bolag så att de når sin fulla potential. Vi arbetar också aktivt med att identifiera och förvärva nya bolag med tillväxtpotential. Genom vår långa erfarenhet från industrin och affärsutveckling bidrar vi till att varje affärsenhet utvecklas självständigt och stabilt.

Våra affärsenheter