Vi söker sunda industriföretag med egna produkter och tillväxtpotential

Vilka vi är

Latour Industries är en del av investmentbolaget Latour och utgör ett affärsområde inom den helägda industrirörelsen. Latours industrirörelse omfattar totalt sju affärsområden:

 • Bemsiq
 • Caljan
 • Nord-Lock Group
 • Hultafors Group
 • Swegon
 • Innovalift
 • Latour Industries

Läs mer om Latours industrirörelser här.

Som en del av Latour genomsyras vi av samma kärnvärden: Långsiktighet, Affärsmässighet, Förtroende & Ansvar och Utveckling. Vi utbyter erfarenheter och kunskap och bildar tillsammans ett starkt industriellt nätverk.

Vårt sätt att arbeta

Vårt sätt att engagera oss i bolag präglas av en delegerad beslutsstruktur, där varje innehav har en unik företagskultur och eget strategiarbete. För oss är det viktigt att bibehålla entreprenörsanda och lokal förankring i bolagen

 • Vi investerar långsiktigt med evig horisont
 • Vi främjar lokal förankring i bolagen vi investerar i
 • Vi strävar efter att beslut fattas så nära marknad och kund som möjligt

När vi förvärvar ett bolag finns det saker vi gör, men också saker vi inte gör.

Vad vi gör

 • Låter företagsledningen styra verksamheten
 • Behåller decentraliserat beslutsfattande
 • Behåller lokal förankring och närvaro
 • Utser en affärsinriktad styrelse
 • Investerar i R&D, försäljning och marknadsföring
 • Erbjuder Latours nätverk för att dela lärdomar och insikter från andra företag

Vad vi inte gör

 • Lägger oss i den dagliga verksamheten
 • Implementerar strategiska initiativ som inte kommer från ledningen
 • Driver igenom oönskade synergier mellan koncernbolag
 • Finansierar förvärv genom skulder
 • “Klär bruden” för framtida avyttring

Förvärvsprocessen

Vår utgångspunkt är att varje bolag är unikt och anledningarna att vilja sälja sitt bolag kan vara många. Förutsättningarna ser olika ut, allt från traditionellt familjeägande som sträcker sig över generationer till mer nystartade bolag med en eller flera ägare.

Vid ett förvärv tar vi oss tid för att förstå bolaget, från den resa som gjorts till hur framtidsutsikterna ser ut. Vi lägger stor vikt vid bolagets identitet och unika förutsättningar. En god förståelse för bolaget anser vi är nyckeln till en lyckad affär, främst av två anledningar:

 • Det hjälper oss att förstå hur vi som investerare och partner kan öppna upp dörrar och möjliggöra framtida tillväxt.
 • Vi kan skräddarsy förvärvsprocessen efter bolagets specifika behov.

Vår erfarenhet talar för att bolagsägare har en sak gemensamt i beslutet att sälja sitt bolag – att den identitet som över tid byggts i bolaget bevaras under den fortsatta tillväxtresan. Detta är något som vi lägger stor betydelse vid och som speglas i våra värderingar. Vi vill bevara orginaliteten och äga långsiktigt, we KEEP.

K

Kapabel

Vi prioriterar att bevara bolagets entreprenörsanda samtidigt som vi förstärker med ledarskap och starkt industriellt nätverk.

E

Erfaren

Vi besitter en gedigen industriell erfarenhet med en historia av många framgångsrika affärer.

E

Engagerad

Vi är dedikerade till att främja tillväxt i de företag vi förvärvar genom aktivt styrelseengagemang och affärsutveckling.

P

Partner

Vi är en partner som fokuserar på ömsesidig framgång och hållbar tillväxt.

Förvärvsprocessen steg för steg

 • Inledande kontakt
  Den första kontakten kan initieras av oss, ett dotterbolag, dig som företagsägare eller en rådgivare. Vi arbetar långsiktigt och kan bibehålla en dialog under flera år innan en ömsesidig önskan om att göra affär mognar fram.
 • Introduktion och utvärdering
  Vi börjar med att lära känna verksamheten och presentera på vilka sätt vi kan bidra som ägare. Detta inkluderar ofta ett personligt besök hos företaget och inhämtning av kompletterande information för att få en djupare förståelse. Vid intresse lämnar vi ett indikativt bud med tankar om hur vi i stora drag ser på en affär.
 • Företagsbesiktning
  När vi kommit överens om de övergripande frågorna för en eventuell affär genomför vi en bekräftande företagsbesiktning som oftast innefattar en finansiell, legal och kommersiell analys av bolaget.
 • Upplägg och struktur
  Efter företagsbesiktningen kommer vi överens om en struktur och ett upplägg som passar båda parter. Affären formuleras i ett aktieöverlåtelseavtal och när detta signerats och köpeskillingen betalats är förvärvet slutfört men bolagets nästa resa påbörjas.
 • En del av Latours industriella nätverk
  När affären är genomförd börjar vårt långsiktiga arbete med att tillsammans med bolagets ledning och medarbetare planera vår gemensamma framtid. Bolaget välkomnas in i Latours industriella nätverk och får därmed tillgång till gedigen industriell erfarenhet och engagemang.

Funderar du på att sälja ditt företag eller är du intresserad av att höra mer om hur det är att vara en del av Latourfamiljen? Kontakta oss gärna för att inleda en dialog.