The Latour Greenhouse

Nurturing Growth

Aktivt och omsorgsfullt ägande som bidrar till en stabil och självständig utveckling av respektive bolag.

Om oss

Latour Industries AB ägs av Investment AB Latour 

Latour Industries AB ägs av Investment AB Latour och utgör ett av sex rörelsedrivande helägda affärsområden. Latour Industries är ett investmentbolag verksamt inom verkstadsteknik och byggnadsautomation.

Vår styrka är att utveckla och förädla bolag så att de når sin fulla potential. Vi arbetar också aktivt med att identifiera och förvärva nya bolag med tillväxtpotential. Genom vår långa erfarenhet från industrin och affärsutveckling bidrar vi till att varje affärsenhet utvecklas självständigt och stabilt. Vi står för ett omsorgsfullt ägande där vi tillför finansiella resurser och inspirerande ledarskap. Vi premierar individuellt entreprenörskap som leder till utveckling och ökar respektive enhets konkurrenskraft. Vårt mål är att varje bolag ska öka sin lönsamhet långsiktigt och varaktigt för att så småningom kunna utgöra stommen i nya affärsområden. Latour Industries har idag 6 affärsenheter med olika inriktning och ca 1600 anställda samt 1 minoritetsinvestering.

Minoritetsinvesteringen utgörs av radio- och signalkommunikationsbolaget Lumen Radio. Bolagets affärsidé är att underlätta kommunikation mellan trådlösa enheter i miljöer där frekvensen oftast är begränsad av ett stort antal användare.

Historia

Latour Industries International AB bildades 19 februari 2010 genom en sammanslagning av de tidigare affärsområdena Verkstadsteknik och Maskinhandel. Latour Industries härstammar från två anrika företag: familjeföretaget AB Sigfrid Stenberg som grundades 1910, och Specma AB som grundades 1918. Dessa har utvecklats och breddat sitt verksamhetsområde under Investment AB Latours ägande och utgör grunden i nybildade Latour Industries.

Etik och miljö

Latour Industries värderingar speglar hur vi relaterar till varandra internt och hur vi beter oss mot andra i vår omvärld.

Vi ser ett värde i att ha en organisation med mångfald. Vi kommunicerar direkt med den som är berörd, inte om. Vi accepterar inte mobbing, våld, förtryck eller rasism. Vi motarbetar rykten och tar reda på vad som är fakta. Omsorg om miljön är en del av Latour Industries företagskultur. Vi strävar efter att miljöperspektivet ska vara en del av affären, det vill säga att stärka konkurrenskraft och lönsamhet genom rätt miljöval i utveckling, tillverkning och distribution.

GDPR

För att läsa om våra åtaganden kring GDPR, vänligen se vårt ägarbolags hemsida.