The Latour Greenhouse

Nurturing Growth

Aktivt och omsorgsfullt ägande som bidrar till en stabil och självständig utveckling av respektive bolag.

Latour Industries AB offentliggör ett rekommenderat kontanterbjudande om 10,75 kronor per aktie till aktieägarna i Allgon AB (publ)

Latour Industries AB ("Latour Industries"), offentliggör härmed ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Allgon AB (publ) ("Allgon" eller "Bolaget") att överlåta samtliga B-aktier i Allgon till Latour Industries för 10,75 kronor kontant per aktie ("Erbjudandet"). B-aktierna i Allgon är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market.