The Latour Greenhouse

Nurturing Growth

Aktivt och omsorgsfullt ägande som bidrar till en stabil och självständig utveckling av respektive bolag.

Latour Industries återkallar det offentliga uppköpserbjudandet till aktieägarna i Allgon AB (publ)

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande, vare sig direkt eller indirekt, i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika, eller i någon annan jurisdiktion där ett erbjudande enligt lagar och förordningar i sådan relevant jurisdiktion skulle vara förbjudet enligt tillämplig lag. Aktieägare som inte är bosatta i Sverige hänvisas till de erbjudanderestriktioner som framgår av den erbjudandehandling som publicerades i samband med offentliggörandet av Erbjudandet. Aktieägare i USA hänvisas även till avsnittet ”Erbjudanderestriktioner – USA” i erbjudandehandlingen.